Lam Lumpoe Han Bahagia - M Rizal

Lirik Lagu "Lam Lumpoe Han Bahagia" Oleh: M Rizal 𝑀𝑒𝑛𝑦𝑜𝑒 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑏𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑢 𝑠𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑘 𝑡𝑎𝑝𝑒𝑢𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑗𝑎𝑛𝑎 '𝑂ℎ 𝑏𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑢𝑘𝑒𝑢 𝑙𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑝𝑢𝑗𝑜𝑒 𝑠𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑢𝑙𝑖𝑘𝑜𝑡 𝑙𝑜𝑛 𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑝 ℎ𝑖𝑛𝑎 𝐻𝑎𝑛𝑎 𝑙𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑗𝑒𝑢𝑚𝑝𝑎 𝑛𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑢𝑡𝑒ℎ 𝑇𝑎𝑝𝑒𝑢𝑗𝑎𝑒ℎ 𝑐𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑜𝑛
https://bit.ly/3mAWCjf

0 Response to "Lam Lumpoe Han Bahagia - M Rizal"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel

Iklan Bawah Artikel