Strategi Mengajar Bil Qolam

a. Strategi Pengajaran Secara Umum:
 1. Pengenalan Bunyi Huruf Yang Berharakat.
 2. Pengenalan Nama Huruf Yang Berharakat.
 3. Lagu: Tahqiq, (Tartil Lagu 4 PIQ).
 4. Qiroah Wal Kitabah Dengan Cara Taqrir ( Pengulangan) Wat Ta’wid (dan menjadi biasa)

b. Strategi Pengajaran Secara Khusus:
 1. Untuk huruf yang di atas garis
 • Guru mengenalkan bunyi huruf/bacaan huruf dengan benar secara urut sesuai kitab.
 • Guru menuntun bunyi huruf secara berulang minimal 3x kemudian ditirukan oleh semua murid 3x.
 • Jika masih ditemukan murid mengucapkan bunyi huruf kurang tepat, seperti kepan-jangan atau kurang maka guru hurus mengulanginya lagi sampai murid tersebut mengucapkan bunyi huruf dengan tepat dan benar.
2. Untuk yang dua huruf:
 • Guru menuntun bacaan huruf dengan tahqiq dan mengulanginya 3x
 • Murid menirukan bacaan guru 3x
3. Untuk yang tiga huruf:
 1. Guru menuntun bacaan per-tiga hurufnya dengan tahqiq dan mengulanginya 3x kemudian ditirukan oleh semua murid 3x.
 2. Guru menuntun bacaan per-tiga hurufnya dengan tartil pakai lagu 4 dan mengulanginya 3x kemudian ditirukan oleh semua murid 3x.
 3. Guru menuntun bacaan huruf perbaris dengan tartil pakai lagu 4 dan mengulanginya kemudian ditirukan oleh semua murid.

4. Untuk huruf yang di bawah garis
 • Guru mengenalkan nama huruf dengan benar
 • Guru menuntun pengucapan nama huruf secara berulang minimal 3x kemudian ditirukan oleh semua murid 3x.18

0 Response to "Strategi Mengajar Bil Qolam"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel

Iklan Bawah Artikel