Soal UTBK penalaran Umum


 

UTBK - TPS. SUB TES : SOAL PENALARAN UMUM

Bacaan untuk soal nomor 1 dan 2

Tekad, Toni, Tomi, Tania, dan Tina adalah rekan kerja Trowulan. Setiap jam makan siang mereka pergi bersama-sama. Mereka pergi ke café DMR. Tania akan menikah bulan depan, sehingga ia harus mengkonsumsi makanan yang mengandung sayur untuk menjaga berat badannya. Toni dan Tomi ingin makanan yang pedas dan mengandung daging. Sedangkan Tekad bingung memilih, namun tidak suka pedas. Trowulan dan Tina ingin makanan berkuah dan makanan ringan.

1.        Apa saja menu yang di pesan oleh mereka?

(A)   Shushi 1 porsi, tempura 1 porsi, ramen 2 porsi, yakinikuya 2 porsi

(B)   Shushi 2 porsi, tempura 1 porsi, ramen 2 porsi, yakinikuya 1 porsi

(C)   Shushi 2 porsi, tempura 2 porsi, ramen 2 porsi, yakinikuya 1 porsi

(D)   Shushi 2 porsi, tempura 2 porsi, ramen 2 porsi, yakinikuya 1 porsi

(E)    Shushi 2 porsi, tempura 2 porsi, ramen 2 porsi, yakinikuya 2 porsi

 

2.        Makanan apa yang ingin dipesan Tekad dan Tania?

(A)   Tempura

(B)   Susi

(C)   Ramen 

(D)   Yakinikuya

(E)    Tidak memesan apapun

 

3.        Pada Penilaian Akhir Semester di sekolah terdapat 3 siswa dengan nilai yang berbeda yaitu Salma, Ica dan Rina. Nilai Salma yang tertinggi yaitu 93. Nilai Erni tidak pernah mencapai 76 dan selalu di bawahnya. Rina memiliki nilai lebih tinggi dari 74.

Dengan menggunakan bilangan bulat, maka kejadian di bawah ini yang tidak mungkin, adalah …..

(A)   Nilai ketiga anak sama

(B)   Nilai Salma > dari pada Rina, tapi lebih mudah dari Salma

(C)   Nilai Salma = nilai Ica < Salma

(D)   Nilai Rina > Ica < Salma

(E)    Nilai Salma > Ica < Rina

 

4.        Setiap anggota kelompok A adalah anggota kelompok B

Setiap anggota kelompok B adalah anggota kelompok C

Pernyataan yang tepat dari simpulan di atas adalah …..

(A)   Mungkin ada anggota kelompok A yang tidak menjadi anggota kelompok C

(B)   Mungkin ada anggota kelompok C yang tidak menjadi anggota kelompok A

(C)   Tidak mungkin ada kelompok A yang tidak menjadi anggota kelompok C

(D)   Tidak mungkin ada anggota kelompok C yang merupakan anggota kelompok A

(E)    Tidak mungkin ada anggota kelompok C yang merupakan anggota kelompok B

 

Bacaan untuk soal nomor 5 dan 6

Pada kegiatan classmeeting di sekolah telah diadakan penunjukkan peserta lomba antar kelas. Peserta yang memenuhi syarat dari kelas XI MIPA 7 adalah Danu, Citra, Anggun, Della, Zaki, Kahfi dan Rafli.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah …..

1)    Jika Rafli dipilih, Anggun juga harus dipilih

2)    Jika Anggun dan Citra dipilih, Danu tidak boleh dipilih

3)    Jika Citra dan Danu dipilih, Della tidak boleh dipilih

4)    Jika Danu dipilih, Della dan Kahfi harus dipilih salah satu, tetapi bukan keduanya

5)    Anggun dan Della harus dipilih salah satu, tidak boleh keduanya

 

5.        Jika Della dan Kahfi keduanya tidak dipilih, berapa jumlah maksimal peserta yang bisa diikutkan?

(A)   3

(B)   4         

(C)   5

(D)   6

(E)    7

 

6.        Jika Danu dan Kahfi ditunjuk sebagai peserta yang ikut, siapa peserta yang dipastikan tidak akan ikut pada pemilihan?

(A)   Danu

(B)   Zaki

(C)   Della

(D)   Anggun 

(E)    Raflly

 

7.        Ali berusia dua puluh tahun, setengah usia dari Dino. Lala usianya lebih muda sembilan tahun dari usia Dino, dan enam tahun lebih tua dari Mala. Rina lima tahun lebih tua dari Ali. Maka usia yang paling muda adalah …..

(A)   Ali

(B)   Dino     

(C)   Rina

(D)   Lala     

(E)    Mala

 

8.        Bimbingan belajar favorit yang paling banyak diminati oleh siswa dan orang  tua siswa. Mutu bimbingan belajar favorit lebih unggul, untuk itu biaya bimbingan belajar tersebut cenderung lebih mahal.

Dari pernyataan di atas kesimpulan yang paling tepat adalah ….

(A)   Siswa minat dengan bimbingan belajar favorit, karena biaya bimbingannya mahal

(B)   Mutu bimbingan belajar favorit ditentukan oleh besarnya biaya bimbingan belajar

(C)   Bimbingan belajar favorit yang banyak diminati siswa, biayanya mahal

(D)   Bimbingan belajar dengan kualitas baik, biasanya merupakan bimbingan belajar favorit

(E)    Untuk menjaga kualitas, bimbingan belajar menetapkan biaya yang lebih mahal

 

9.        (1) Setiap hari Senin semua siswa melaksanakan upacara bendera

(2) Beberapa yang siswa yang sakit tidak ikut upacara

Manakah pernyataan di bawah ini yang menyatakan hubungan pernyataan (1) dan (2)

(A)   Pernyataan (1) adalah penyebab dan pernyataan (2) adalah akibat

(B)   Pernyataan (1) adalah akibat dan pernyataan (2) adalah penyebab

(C)   Pernyataan (1) dan (2) adalah penyebab, namun tidak saling berhubungan

(D)   Pernyataan (1) dan (2) adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan

(E)    Pernyataan (1) dan (2) adalah akibat dari suatu penyebab yang sama

 

10.     (1) Angka kenakalan Remaja meningkat

(2) Orang tua banyak yang sibuk dengan pekerjaan

Manakah pernyataan di bawah ini yang menyatakan hubungan pernyataan (1) dan (2)

(A)   Pernyataan (1) adalah penyebab dan pernyataan (2) adalah akibat

(B)   Pernyataan (1) adalah akibat dan pernyataan (2) adalah penyebab

(C)   Pernyataan (1) dan (2) adalah penyebab, namun tidak saling berhubungan

(D)   Pernyataan (1) dan (2) adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan

(E)    Pernyataan (1) dan (2) adalah akibat dari suatu penyebab yang sama

 

Wacana untuk nomor 11 sampai nomor 15!

Suatu balok mempunyai sisi dengan warna sebagai berikut :

a.     Merah, kuning, biru, hijau, putih dan hitam.

b.     Sisi kuning berhadapan dengan sisi hitam.

c.     Sisi merah terletak antara sisi kuning dan hitam.

d.     Sisi putih ada di sebelah hijau.

e.     Sisi biru ada di sebelah putih.

f.      Sisi hitam ada di sebelah bawah.

 

11.  Sisi manakah yang berhadapan dengan sisi biru adalah?

(A)   Kuning

(B)   Putih    

(C)   Merah

(D)  Hijau           

(E)   Hitam

 

12.  Manakah dari empat buah sisi yang bersebelahan dengan merah?

(A)   putih, hijau, kuning, biru

(B)   hitam, hijau, putih, biru

(C)   kuning, biru, hitam, hijau

(D)  hitam, hijau, biru, kuning

(E)   hitam, kuning, biru, putih

 

13.  Jika sisi hitam digeser posisinya dengan sisi merah, dan sisi putih bergeser ke hitam, mana dari hal berikut ini yang salah?

(A)   Sisi hitam berhadapan dengan sisi kuning.

(B)   Sisi hijau terletak di sebelah sisi biru.

(C)   Sisi kuning berhadapan dengan sisi putih.

(D)  Sisi hijau ada di sebelah sisi hitam.

(E)   Sisi hijau ada si sebelah putih.

 

14.  Pasangan sisi mana yang mempunyai warna saling berhadapan?

(A)   kuning – hitam

(B)   biru – merah

(C)   kuning – hijau   

(D)  biru – kuning

(E)   putih – hijau

 

15.  Dari pernyataan tersebut di atas, manakah yang tidak memberikan tambahan informasi dari pernyataan tersebut.

(A)   b

(B)   c          

(C)   d

(D)  e              

(E)   f

 

16.  (1) Demam berdarah mewabah di perkampungan padat penduduk.

      (2) Banyak penduduk yang kurang menjaga kebersihan air bak mandi.

Manakah pernyataan di bawah ini yang menyatakan hubungan pernyataan (1) dan (2)?

(A)   Pernyataan (1) adalah penyebab dan pernyataan (2) adalah akibat.

(B)   Pernyataan (1) adalah akibat dan pernyataan (2) adalah penyebab.

(C)   Pernyataan (1) dan (2) adalah penyebab, namun tidak saling berhubungan.

(D)  Pernyataan (1) dan (2) adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan.

(E)   Pernyataan (1) dan (2) adalah akibat dari suatu penyebab sama.

 

17.  (1) Angka kematian bayi meningkat.

(2) Orang tua, khususnya ibu, banyak yang menjadi wanita karier.

Manakah pernyataan di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan (1) dan (2)?

(A)   Pernyataan (1) adalah penyebab dan pernyataan (2) adalah akibat.

(B)   Pernyataan (1) adalah akibat dan pernyataan (2) adalah penyebab.

(C)   Pernyataan (1) dan (2) adalah penyebab, namun tidak saling berhubungan.

(D)  Pernyataan (1) dan (2) adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan.

(E)   Pernyataan (1) dan (2) adalah akibat dari suatu penyebab sama.

 

18.  Ada sebuah grup belajar yang terdiri dari dua orang siswa yaitu Dian dan Endang, dan dua orang siswa yaitu Budi dan Firman. Salah seorang dari mereka pandai Matematika, dan yang lainnya pandai Fisika, Kimia, dan Bahasa Inggris. Pada suatu waktu mereka belajar bersama di rumah Dian dan duduk di meja segi empat dengan susunan sebagai berikut :

Siswa yang pandai Matematika duduk di sebelah Dian, siswa yang pandai Kimia duduk berseberangan dengan Budi : Endang dan Firman duduk berdekatan. Sementara salah seorang siswa duduk  di sebelah kiri anak yang pandai Fisika.

Siapakah yang pandai Bahasa Inggris ?

(A)   Budi

(B)   Dian     

(C)   Endang

(D)  Firman  

(E)   Tidak ada

 

19.  Anisa, Binar, Cinta, dan Dita sama-sama menyukai bola voli. Anisa menyukai klub bola voli Italia, Jerman, Belanda, dan Afrika Selatan. Binar menyukai klub Amerika, Spanyol, Afrika Selatan, dan Argentina sedangkan Cinta menyukai klub Amerika, Afrika Selatan, Jerman, dan Swedia. Sementara itu, klub bola voli dunia yang disukai Dita adalah Australia, Afrika Selatan, Inggris, dan Hongaria. Dari cerita ini, klub bola voli dunia yang paling disukai mereka adalah … .

(A)   Afrika Selatan

(B)   Jerman

(C)   Argentina          

(D)  Amerika

(E)   Inggris

 

20.  Di atas pintu dapur sebuah restoran terdapat 4 bola lampu yang disusun berdampingan dan bernomor urut, dari kiri ke kanan, dan dari nomor 1 ke nomor 4. Lampu-lampu digunakan sebagai tanda untuk memanggil pelayan bahwa pesanan telah siap diantar ke tamu restoran. Di restoran tersebut terdapat 5 orang pelayan, yaitu:

§  Untuk memanggil Nirwan, semua lampu menyala

§  Untuk memanggil Olga, lampu 1 dan lampu 2 menyala

§  Untuk memanggil Pamuji, hanya lampu 1 menyala

§  Untuk memanggil Rasyid, lampu 2, 3, dan 4 menyala

§  Untuk memanggil Sulaiman, lampu 3 dan 4 menyala

Jika lampu 3 menyala, maka mana berikut ini yang benar?

(A)  lampu 1 menyala

(B)  lampu 4 mati

(C)  jika lampu 1 menyala, Nirwan dipanggil

(D)  jika lampu 2 mati, Olga tidak dipanggil

(E)   jika lampu 4 menyala, Pamuji dipanggil

 

21.  Enam orang anak, Kamim, Hasan, Lukman, Idham, Maksum, dan Jehan harus mengikuti pelatihan selama dua kali dan menempati ruangan berbeda setiap kali pelatihan. Ada tiga ruang yang tersedia, yaitu ruang A,B, dan C. Mereka mengikuti pelatihan di hari Selasa, Rabu, dan Kamis dengan ketentuan sebagai berikut.

·         Hasan berkesempatan berada satu ruang dengan Kamim selama satu kali.

·         Lukman selalu berada satu ruang dengan Hasan selama pelatihan dan tidak pernah menempati ruang C.

·         Maksum dan Jehan selalu berada di dalam satu ruang selama pelatihan.

·         Ruang A digunakan pada hari Selasa, ruang B digunakan pada hari Rabu, dan ruang C digunakan pada hari Kamis.

Siapakah yang mengikuti pelatihan menempati ruang A?

(A)   Idham, Jehan, Lukman , dan Maksum.

(B)   Jehan, Lukman,  Hasan, dan Idham.

(C)   Kamim, Idham, Lukman, dan Jehan.

(D)  Kamim, Jehan, Lukman , dan Hasan.

(E)   Kamim, Lukman, Hasan, dan Maksum.

 

22.  Ibu guru membagikan buku untuk lima siswa berprestasi sesuai dengan buku favorit mereka. Hanya tersedia satu buah setiap jenis buku. Berikut ini adalah jenis buku favorit setiap siswa. Fika menyukai Hukum dan buku Sains. Gendis menyukai buku Agama, Hukum, Sains, dan Humaniora. Hanum menyukai buku Sains saja. Indah menyukai buku Sains dan Humaniora. Jelita menyukai buku Agama, Sains, Humaniora, dan Sastra.

Jenis buku yang paling banyak disukai siswa adalah … .

(A)   Agama

(B)   Hukum  

(C)   Humaniora

(D)  Sains    

(E)   Sastra

 

23.  Lima orang pelajar bernama Ambar, Beatrix, Clara, Dian, dan Erina mengikuti lomba KSN. Nilai Beatrix lebih tinggi daripada Erina. Nilai Clara berada di atas Erina. Nilai Ambar berada di bawah Dian. Nilai Beatrix lebih rendah daripada Clara.

Pelajar mana yang menjadi juara … .

(A)   Ambar

(B)   Beatrix  

(C)   Clara

(D)  Dian      

(E)   Erina

 

24.  Anis dan Azzam memiliki uang lebih banyak dibandingkan  Lily. Sementara itu, Arman memiliki uang lebih sedikit daripada Lily. Bima memiliki lebih banyak daripada Lily. Siapakah yang memiliki uang paling sedikit … .

(A)   Anis

(B)   Arman  

(C)   Azzam

(D)  Bima    

(E)   Lily

 

25.  Di Jakarta telah banyak dibangun gedung bertingkat. Hotel-hotel dan pasar-pasar yang baru dibangun di negara kita banyak yang bertingkat. Pak Khalid baru datang ke Jakarta dan tinggal di sebuah hotel. Pak Khalid sudah merencanakan untuk melihat dari dekat gedung-gedung yang bertingkat.

Jadi...

(A)   Di Jakarta banyak hotel-hotel yang bertingkat

(B)   Mungkin Pak Khalid menginap di hotel yang tidak bertingkat

(C)   Pak Khalid menginap di dekat gedung bertingkat.

(D)  Pak Khalid menginap di hotel yang bertingkat

(E)   Tidak ada hotel yang bertingkat di Jakarta

 

26.  Semua orang yang sakit pergi berobat. Sebagian orang yang berobat pergi ke dokter dan sebagian lagi pergi ke dukun.

Ardian pergi ke dokter maka … .

(A)   Ardian tidak sakit.

(B)   Ardian tidak suka pergi ke dokter.

(C)   Belum tentu Ardian sakit.

(D)  Dokter lebih dapat dipercaya dapipada dukun.

(E)   Pasti Ardian sedang sakit

 

27.  Usia Edi delapan belas tahun dan setengah dari usia Farhan. Saffa tujuh tahun lebih muda dari Farhan dan empat tahun lebih tua dari Zahra. Lia lebih tua tiga tahun dari Edi.

Siapakah yang lebih muda … .

(A)   Edi

(B)   Farhan  

(C)   Lia

(D)  Saffa           

(E)   Zahra

 

28.  Olah raga sangat baik untuk kesehatan, namun jika anda sakit lebih baik untuk tidak berolah raga, karena sakit anda dapat bertambah parah.

Kesimpulan yang paling tepat dari pernyataan di atas adalah... .

(A)   Harus berolah raga bila badan sehat

(B)   Olah raga hanya dapat dilakukan jika badan anda sehat

(C)   Orang tidak akan pernah sakit bila sering berolah raga

(D)  Tidak usah olah raga

(E)   Walaupun sakit sebaiknya tetap berolah raga.

 

29.  Perguruan tinggi favorit banyak diminati masyarakat. Mutu pendidikan di perguruan tinggi favorit lebih unggul, karena itu biaya pendidikan cenderung mahal.

Kesimpulan yang paling tepat dari pernyataan di atas adalah... .

(A)   Masyarakat meminati perguruan tinggi favorit karena biaya pendidikannya mahal.

(B)   Mutu perguruan tinggi favorit ditentukan oleh besarnya biaya pendidikan.

(C)   Perguruan tinggi dengan kualitas pendidikan yang baik biasanya merupakan perguruan tinggi favorit.

(D)  Perguruan tinggi favorit yang banyak diminati masyarakat biayanya mahal.

(E)   Untuk menjaga mutu, perguruan tinggi menetapkan biaya lebih mahal.

 

30.  Tak ada dua toko di pasar Krian yang menjual baju dengan motif yang sama. Toko Harum dan Toko Murah menjual baju batik di pasar Krian.

Kesimpulan yang paling tepat dari pernyataan di atas adalah... .

(A)   kain batik di toko Harum dan Murah  mempunyai motif yang berbeda

(B)   sebagian toko di pasar Krian pasti menjual baju batik

(C)   sebagian toko di pasar Krian pasti menjual baju batik dengan motif sama

(D)  semua toko di pasar Krian pasti menjual baju batik

(E)  toko Harum dan toko Murah tidak menjual baju batik 

0 Response to "Soal UTBK penalaran Umum"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel

Iklan Bawah Artikel