RANGKAIAN POWER AMPLIFIER PEMANCAR FM

Rangkaian berikut adalah salah satu rangkaian power amplifier untuk pemancar FM dengan daya output 30 watt. Rangkaian power amplifier untuk pemancar FM 30 watt ini mengunakan transistor power transmitter tipe 2SC1946A. Rangkaian power transmitter FM ini menggunakan sumber tegangan DC 13,8 volt. Sumber tegangan untuk rangkaian power amplifier ini dapat diambil dari aki (accumulator) atau dari sebuah power supply. Impendansi output rangkaian power transmitter FM 30 watt ini adalah 50 Ohm, begitu juga dengan impedansi input pemancar juga 50 Ohm. Rangkaian lengkap beserta daftar komponen untuk membuat power transmitter FM 30 watt dapat dilihat pada gambar dibawah. 
Rangkaian power transmitter FM 30 watt seperti terlihat pada gambar diatas memiliki jalur input dengan impedansi 50 Ohm. Jalur input ini merupakan jalur masukan untuk sinyal RF dari driver pemancar FM yang digunakan sebelum rangkaian power transmitter FM 30 watt ini. Rangkaian driver untuk pemancar FM 30 watt dengan power transmitter transistor 2SC1946A ini dapat menggunakan driver pemancar FM dengan transistor power transmitter 2sc1970 atau 2sc1972. 
Trimer kapasitor C5 dan trimer kapasitor C12 pada rangkaian power transmiter FM diatas berfungsi sebagai penyesuai impedansi antara output rangkaian driver pemancar FM dan input rangkaian power transmitter FM diatas.  Kemudian trimer kapasitor 11 dan trimer kapasitor C13 berfungsi untuk penyesuai impedansi antara rangkaian power tansmitter FM dengan antena pemancar yang digunakan. Pada output rangkaian power transmitter diatas dilengkapi dengan filter high pass yang dirangkai secara bertingkat dan bertunjuan untuk menghindari terjadinya kebocoran daya pancar pada rangkaian power transmitter diatas.
Proses seting trimer kapasitor pada jalur input dan output rangkaian power transmitter FM 30 watt diatas wajib dilakukan, agar semua daya dari driver pemancar dapat diserap oleh power transmitter secara sempurna dan daya yang dipancarkan dari power transmitter FM 30 watt diatas dapat diserap oleh ontena secara sempurna sehingga tidak ada kebocoran sinyal RF pada rangkaian dan kabel antena. 

sumber : http://elektrorangkaian.blogspot.com/2013/09/rangkaian-power-amplifier-untuk.html

0 Response to "RANGKAIAN POWER AMPLIFIER PEMANCAR FM"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel

Iklan Bawah Artikel